Duurzaam ondernemen
Duurzaam en innovatief

Gericht inkoopbeleid

Binnen Strandhotel Camperduin streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken en de mogelijkheid tot fairtrade, bio-gecertificeerde en/of streekproducten e.d. te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Hierbij kijken we naar elk product en dienst op zich, waardoor de keuze van de leveranciers en de producten gebaseerd is op wat het beste is voor de omgeving en het milieu.

MVO beleid

Als deel van ons MVO-beleid om onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken, streven we naar het verbeteren van ons inkoopproces en richten we ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu-duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk. We maken transparante afspraken met leveranciers over de kwaliteit van onze producten en hoe we de kwaliteit bewaken. Wij werken continu aan het verbeteren van ons inkoopproces en richten ons vooral op goederen die duurzaam zijn.

Doel

Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren, zonder de prestaties van ons bedrijf te compromitteren. Bij de inkoop van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen op korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door het gebruikmaken van herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare materialen. Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan het creëren van een pesticidenvrije wereld, en door de inkoop van streekproducten streven we naar het terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit initiatief zal ons bedrijf ons eigen inkoopproces continu verbeteren en aan onze leveranciers advies vragen of er een alternatief product op de markt is welke fairtrade of eco-gecertificeerd is.
Image

Richtlijnen

De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.

Inkooprichtlijnen

  • Selecteren van minder milieubelastende en sociaal verantwoorde producten.
  • Schoonmaak- en vaatwasmiddelen met een milieukeurmerk (EU Ecolabel, EcoCert.
  • Brandblussers met het keurmerk Milieukeur.
  • Beperken van verpakkingsmateriaal d.m.v. minimaliseren van monoverpakkingen bij suiker, koffiemelk, vleeswaren, kaas, yoghurt, muesli, cornflakes en koffiekoekjes.
  • Voorkeur geven aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren of leveranciers met wie een duurzaamheidsverklaring is ondertekend.
  • Duurzame bouwmaterialen toe te passen tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie.
  • Zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door de inkoop van minder milieubelastend papier met een milieukeurmerk zoals Europees Ecolabel, Nordic Swan of Blaue Engel, FSC of PEFC mits deze ECF/TCF gecertificeerd zijn.
  • Energiebesparende maatregelen toepassen door energie-efficiënte verlichting in te kopen, zoals LED, PL, TL en spaarlampen (in tegenstelling tot halogeen en gloeilampen). Tevens wordt energie-efficiënte apparatuur ingekocht met een A-label.
  • Bij aanschaf van nieuw apparatuur wordt voorkeur geven aan energiezuinige en waterbesparende apparatuur.
  • Het inkopen van groene stroom dat wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en bio vergisting.